Prohlášení o ochraně osobních dat

Osobní údaje zásadně nikomu neposkytujeme, jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro účely administrace, zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Zákony a předpisy: - zákon č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a ve znění pozdějších předpisů

a

Nariadením Európskeho parlamentu č. 2016/679 s účinnosťou od 25. 5. 2018

Vzhledem k uvedený zákon, prosíme Vás, aby ste neuváděli své rodné číslo například jako variabilní symbol při úhradě na účet. Takové osobní informace nevyžadujeme ani je nemůžeme zpracovávat. V takovém případě prosíme uvádět vždy číslo objednávky.