Jak nakupovat

UPOZORNĚNÍ

1. Internetová nabídka firmy For Cars, sro, se nachází na internetu pod stránkou www.eshop.forcars.sk, která umožňuje provádět nákup prostřednictvím internetu.

2. Ceny produktů nacházejících se na internetu firmy For Cars, sro jsou udány v měně EUR a jsou s DPH.

3. Ceny uvedené na internetové stránce se vztahují pouze na nákup realizován přes internet.

PROCES OBJEDNÁVÁNÍ A REALIZACE OBJEDNÁVEK

4. Zboží s popisem: "Zboží na objednávku" dostupný od 1 do 5 dnů pracovních a klientovi je odesílán po zapouzdřením objednávky. O termínu realizace bude Klient informován na e-mail nebo telefonicky.

5. E-mail i telefonický kontakt zadaný uživatelem může být použit při realizaci objednávek.

6. Hlavní podmínkou realizace provedených nákupů je správné vyplnění objednávkového formuláře objednávky, zadaného na stránkách internetového obchodu. Při vyplňování formuláře je třeba zadat číslo karoserie vozidla (VIN) pro správné objednání dílu pro Vaše vozidlo.

7. V případě okolností, která neumožní celkovou nebo časovou realizaci zadané objednávky, For Cars, sro si vyhrazuje právo pozastavení realizace objednávky - o této situaci se zavazujeme neprodleně informovat objednavatele.

8. Nesprávně vyplněné formuláře objednávky nebudou zkoumány.

9. Zakoupené zboží je doručeno na adresu uvedenou ve formuláři objednávky prostřednictvím firmy Slovenská pošta, a nebo kurýrní firmy.

10. Klient má právo výběru způsobu dopravy, souhlasně s formulářem objednávky. For Cars, s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny a způsobu dopravy v případě nadrozměrných a těžkých dodávek.

11. Náklady na dopravu hradí kupující. V některých případech, které povolí For Car, sro, úhrada za dopravu objednaného zboží může být přenesena na For Cars, sro.

12. Při převzetí zásilky je třeba v přítomnosti kurýra zkontrolovat, zda obsah zásilky není poškozen. V případě zjištění poškození obalu zásilky je nutné sepsat reklamační protokol a nepřevzít zásilku. Takové probráno zásilky není možné reklamovat.

ZÁRUKA A REKLAMACE

13. Zboží nabízené v obchodě má záruku výrobce.

14. Podmínkou záruky na originální součástky je montáž v autorizovaném servisu.

15. Podmínkou záruky na ostatní součástky je montáž ve specializovaném servisu.

16. V případě reklamace je nutné kontaktovat For Cars, sro nebo příslušným servisem, nakolik jeho adresa je vyznačena na záručním listě. Základem pro provedení reklamace je záruční list, který klient obdrží zároveň s objednaným zbožím.

17. Odstoupení od kupní smlouvy

a) Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího se nevztahuje v případě osobního převzetí zboží na adrese prodávajícího.

b) Kupující, který nekupuje zboží v rámci podnikatelské činnosti má ze zákona právo odstoupit od kupní smlouvy do 7 dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy v zákonem stanovené lhůtě se vztahují následující podmínky:

»Záměr odstoupit od smlouvy oznámí kupující prodávajícímu nejpozději do 7 dnů od koupě zboží, spolu s uvedením čísla objednávky, data nákupu a číslem účtu, resp. adresou pro vrácení peněz

»V případě již převzetí zboží, zašle ho kupující na adresu prodávajícího

»Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být poškozen ani použit

»Zboží musí být kompletní, včetně příslušenství, záručního listu, návodu a dokladu o koupi

»Zboží zašle kupující doporučeně a pojištěné, nikoliv na dobírku, takové zásilky nebudou přebrané

c) Při splnění výše uvedených podmínek vrátí prodávající peníze za zboží převodem na účet kupujícího nebo zasláním na jeho adresu, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po obdržení zboží. Při nesplnění některé z podmínek bude zboží vráceno kupujícímu na jeho náklady.

d) U zboží objednávaném na speciální objednávku (zboží, které není ve standardní nabídce v internetovém obchodě), není možné odstoupit od kupní smlouvy, tj. není možné jej vrátit, proto Vás žádáme o důslednou specifikaci, a správný výběr dílu. Totéž platí pro zboží převzato osobně v prodejně.

18. Pro uplatnění reklamace platí běžný reklamační postup. Záruční doba na zboží je 24 měsíců, případně je ohraničena datem spotřeby. Kupující je povinen doručit reklamované zboží prodávajícímu čistý, mechanicky nepoškozené, v originálním balení, včetně manuálů a záručního listu nebo faktury.

Právo na záruku zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku, nesprávným zacházením s výrobkem nebo jiným porušením záručních podmínek. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou.

19. Kupující, jejichž adresa dodání bude v jiném státě než Slovenská republika, budou podrobně informován o zvláštních podmínkách nákupu a dodání zboží prostřednictvím e-mailu. Zároveň je žádáme, aby počkali na další informace, jakož i na případné odeslání výsledné ceny za uskutečněný nákup na uvedený účet!

20. Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Práva kupujícího ve vztahu k prodávajícímu vyplývající ze "Zákona o ochraně spotřebitele č.. 634/1992 Sb." ve znění pozdějších zákonných úprav, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny. Případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.

PLATBA
 
Máte tri možnosti:
  1.  v hotovosti u nás osobne a zároveň prevzetí objednaného zboží.
  2.  platba na účet na základe vystavenej faktúry po potvrzdení prijatí Vašej objednávky( zakazník bez IČ DPH), se Vám tovar doručí   prostredníctvím kurierskej služby anebo si ho osobne prevezmete.
  3. platba na účet na základe vystavenej faktúry  bez DPH  a zaslanej emailem po potvrzdení prijatí Vašej objednávky (zakazník s platným s IČ DPH), se Vám tovar doručí prostredníctvím kurierskej služby anebo si ho osobne prevezmete.