Údaje o firme

Sídlo firmy :
     Ádorská 4/795, 929 01Dunajská Streda, SK (Europe)
Bankové údaje 1:
     názov : For Cars, s.r.o.
     číslo bankového konta : 0192478294/0900
     variabilný symbol : číslo objednávky

     SWIFT : GIBASKBX
     IBAN : SK47 0900 0000 0001 9247 8294
     Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.
alebo
Bankové údaje 2:
     názov : For Cars, s.r.o.
     číslo bankového konta : 04240058808/3100
     variabilný symbol : číslo objednávky    

     SWIFT : LUBASKBX
     IBAN : SK02 3100 0000 0042 4005 8808
     Banka : Prima Banka, a. s.


     Platca DPH.
     IČO : 36283096
     IČ DPH : SK2022141374
alebo
Bankové údaje 3:
     názov : For Cars, s.r.o.
     Bank: PayPal
     Account number: shop@forcars.sk
Otváracie hodiny:
     pondelok – piatok : 8:00 – 12:00  13:00 - 16:30
     sobota : 8:00 – 10:00 (predajňa len po telefonickom dohovore)
Kontakt:
     tel.: +421(0) 31 5528413
     mobil: +421(0) 948 001 926
     e-mail: shop@forcars.sk